FAQs

Q?

Ko može postati dio toolbox tima?

A.

Ukoliko ste osoba željna da se iskusi u dinamičnom okruženju radeći na zanimljivim projektima gdje imate mogućnost da iskoristite svoj puni potencijal onda je toolbox pravo mjesto za vas. Javite nam se i sigurno ćemo ostvariti saradnju na obostrano zadovoljstvo.

Q?

Prednosti angažmana u toolbox-u?

A.

Toolbox će vam pružiti mogućnost rada sa mladim susretljivim ljudima koji posjeduju veliko iskustvo u svojim poslovima. Kroz angažman u toolbox-u imat ćete priliku iskusiti se u radu sa multinacionalnim i mnogim domaćim kompanijama te usvojiti mnoga dragocijena znanja, usavršavajući svoje vještine.

Q?

Kako aplicirati za angažman u toolbox-u?

A.

Toolbox agencija konstantno radi na primanju novih članova u svoj tim. Ukoliko želite da postanete dio toolbox tima možete popuniti aplikaciju sa svojim podacima nakon čega će vas pozvati naš koordinator. Aplicirati također možete putem nase facebook stranice ili nas pronaći na raznim sajmovima gdje smo prisutni sa svojim štandom.

Q?

Koliko promotera/promoterki ima toolbox?

A.

Toolbox raspolaže sa bazom od preko 500 promotera/promoterki koja se konstantno nadograđuje. Imamo promotere/promoterke na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine te organizujemo prevoz do lokacija gdje se održavaju događaji na kojima su naši promoteri/promoterke angažovani.  Zahvaljujući ovome smo u mogućnosti pružiti potpunu podršku za događaje gdje je potreban veliki broj promotera/promoterki na jednom mjestu.

Q?

Koliko unapređivača prodaje angažuje toolbox?

A.

Toolbox angažuje 42 unapređivača prodaje koji su nastanjeni u našim centrima. Zahvaljujući tome smo u mogučnosti efikasno isporučiti naše usluge u svim dijelovima Bosne i Hercegovine.

Q?

Kako se obučavaju novi članovi toolbox-a?

A.

Toolbox organizuje treninge za sve nove članove svog tima prije samog angažmana. Vrsta treninga zavisi od vrste angažmana kao i zahtjeva klijenta. Pored teoretskog dijela treninga, na kojem predavači prenose potrebno znanje novo angažovanim  kandidatima i gdje im se obezbijedi potrebni materijal, tu je i praktični dio treninga koji se organizuje u stvarnim situacijama sa kojima će se novi uposlenici imati priliku sretati u budućnosti.