Merchandising

Merchandisingistaknite svoj proizvod

Merchandising je neizostavan alat za pomoć u prodaji. Danas je teško zamisliti efikasnu distribuciju proizvoda bez rada merchandisera na terenu. Da bi ostvarili maksimalnu prodaju neophodno je da proizvod bude brandiran, vidljiv na polici, dostupan, sa istaknutom cijenom

Na terenu imamo 32 merchandisera koji su prošli treninge u Toolbox-u i multinacionalnim kompanijama te će spremno odgovoriti svim zadacima koji se postave pred njih.