9,8% najpouzdanijih

Certifikat Bonitetne pouzdanostiMeđu 9,8% najpouzdanijih

Certifikat boniteta potvrđuje da su finansijsko stanje i opće poslovanje iznad prosjeka i da se nosilac Certifikata boniteta nalazi među 9,8% najpouzdanijih kompanija u Bosni i Hercegovini.