Mreža ljudi

Toolbox je marketinška agencija sa najaširom mrežom ljudi u Bosni i Hercegovini. Kompletan proces organizacije pocinje iz regionalnih centara Sarajeva, Banja Luke i Mostara te se zadaci dodjeljuju gradovima u odgovarajućoj regiji u kojima imamo koordinatore koji vrše dalju organizaciju i monitoring.

Naši centri su:

 • Sarajevo                                          
 • Banja Luka
 • Mostar
 • Tuzla
 • Zenica
 • Bijeljina
 • Bihać/Cazin
 • Trebinje
 • Travnik
 • Prijedor
 • Doboj
 • Livno
 • Brčko