Adnan Osmanagić je apsolvent Fakulteta menadžmenta i poslovne ekonomije. Od početka studija je radio na honorarnim poslovima u marketinškim agencijama te je stekao organizacijske vještine i potrebnu odogovrnost za dalji rad. Angažovan je na poslovima promocija i organizacije događaja u Toolbox-u.

Kao mlađi  se profesionalno bavio fudbalom što mu je pomoglo da se lako snalazi u novim sredinama, razlicitim situacijama i spreman je da pokaže volju za rad u timu.

Uživa u putovanjima, snowbordanju i fudbalu.

 

Tel: +387 62 436235

Adnan je dostupan i na: